Loading...

Avís Legal

Aviso Legal / Legal Warning.
CAVES i VINS GOTIM D'OR
Selecciona idioma

CATALÀ

1. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, del qual és titular VINS Gotim D'OR, S.L. . La navegació pel lloc web de VINS Gotim D'OR, S.L. atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. El vostè respondrà davant VINS Gotim D'OR, S.L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.


2. Identificació i comunicacions

VINS Gotim D'OR, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que: o La seva denominació social és: VINS Gotim D'OR, S.L. o El seu CIF és: B63232300 o El seu domicili social està en: CAN NOGUERA, 14, POL. IND. BARCELONÈS - (08630) ABRERA Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat. Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb VINS Gotim D'OR, S.L. es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment


3. Condicions d'accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això, VINS Gotim D'OR, S.L. condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari. Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a VINS Gotim D'OR, S.L. i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'EL VINS Gotim D'OR, S.L. i a no emprar-los per, entre d'altres:o Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic. o Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de VINS Gotim D'OR, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals VINS Gotim D'OR, S.L. presta els seus serveis. o Intentar accedir dades d'altres persones o a àrees restringides dels sistemes informàtics de VINS Gotim D'OR, S.L. o de tercers i, si s'escau, extreure informació. o Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de VINS Gotim D'OR, S.L. o de tercers. o Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer. o Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. o Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·∙licitud o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a VINS Gotim D'OR, SL, sense que puguin entendre com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web. En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·∙lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de VINS Gotim D'OR, S.L., sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix li atribueixi cap dret sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre VINS Gotim D'OR, S.L. i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de VINS Gotim D'OR, S.L. dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·∙licitar autorització per escrit a VINS Gotim D'OR, SL. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre VINS Gotim D'OR, SL, o incloure continguts il·∙lícits, contraris als bons costums i l'ordre públic. VINS Gotim D'OR, S.L. no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.


4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

VINS Gotim D'OR, S.L. exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: o La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen. o La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. o L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i als tall d'exemple, VINS Gotim D'OR, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·∙lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·∙lícita. Així mateix, VINS Gotim D'OR, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. VINS Gotim D'OR, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. VINS Gotim D'OR, S.L.no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.


5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·∙lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·∙lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb VINS Gotim D'OR, SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de VINS Gotim D'OR, S.L., serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).


6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal. Clàusules informatives


Som-hi!
Catàleg