Loading...

Política de privacitat

Política Privacidad / Pivacy Policy.
CAVES i VINS GOTIM D'OR
Selecciona idioma

CATALÀ

Política de Privacitat


Qui és el Responsable de tractament de les seves dades? El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos amb respecte la gestió d'usuaris, clients i clients potencials i col·laboradors és VINS GOTIM D’OR SL, amb domicili social en Ca Noguera, 14 Pol.Ind. Barcelonès. 08630. Abrera. I CIF. B63232300


A l'efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 34 93 770 23 24 i el correu electrònic de contacte és GOTIMDOR@VINSGOTIMDOR.COM Així mateix, l'informem que en el tractament de dades en matèria de gestió d'Usuaris i Clients, no existeixen entitats Corresponsables del Tractament.2.


Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?  


Les categories de dades personals que VINS GOTIM D’OR SL tracta sobre els seus clients són:

* Nom i cognoms

* Adreça d'enviament (tipus de via, nom de la via, número de la via, portal, escala, ciutat, província, codi postal, país)

* Telèfon

* Email de contacte

* DNI (En cas d'enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, per imperatiu fiscal)

En cap cas tractem dades especialment protegides. Totes les dades a dalt esmentats els hem obtingut directament de Vostè mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc.

Serà una obligació seva facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Per quant temps conservarem les seves dades?  


Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients i clients potencials que VINS GOTIM D’OR SL recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.   En qualsevol cas VINS GOTIM D’OR SL guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d'usar els nostres productes o que hagis deixat d'usar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les seves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de VINS GOTIM D’OR SL.


Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?


VINS GOTIM D’OR SL. utilitza les dades dels seus clients amb la següent finalitat:

* Identificar al client.

* Fer el seguiment de la comanda realitzada.

* Gestionar incidències en relació amb la comanda.

* Actualitzar els nostres registres.


__________________________________________________

Al fet que destinataris es comunicaran les seves dades?  VINS GOTIM D’OR SL mai compartirà les seves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagis autoritzat expressament a això.   L'informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que VINS GOTIM D’OR SL rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de VINS GOTIM D’OR SL o els seus clients i el públic en general.   L'informem que les seves dades, o dades de terceres persones comunicades per Vostè (Cònjuges, fills, etc), no seran cedits o comunicats a tercers excepte obligació legal, sent l'empresa l'única responsable per al seu tractament i custòdia. 

VINS GOTIM D’OR SL pot proporcionar les seves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que VINS GOTIM D’OR SL en relació a les teves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les teves dades personals de manera privada i segura, i a fi d'utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de VINS GOTIM D’OR SL.   L'informem que la nostra entitat no realitza transferències internacionals de dades en matèria de gestió d'Usuaris, Clients i/o Proveïdors.

Quins són els seus drets com afectats o interessat? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si VINS GOTIM D'OR SL està tractant dades personals que el concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).  Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins que van ser recollits.


 

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. VINS GOTIM D’OR SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.   Així mateix, l'informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Així mateix, s'informa l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l'Apartat 1, ‘Responsable de tractament’ de la present política de Protecció de Dades i Privacitat de VINS GOTIM D’OR SL, adjuntant còpia del seu DNI. A la igual manera, pot enviar-nos un correu electrònic a l'adreça INFO@VINSGOTIMDOR.COM  

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 628001 – Madrid Tel. 901100099 / 9126635177.


__________________________________________________

Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web. De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, VINS GOTIM D’OR SL informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de VINS GOTIM D’OR SL. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l'Usuari consent al tractament de les seves dades per part de VINS GOTIM D’OR SL   Així mateix, l'informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva part VINS GOTIM D’OR SL no cedirà les seves dades a terceres persones.   Igualment, s'informa l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de dades així com disposar d'altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679 , notificant-lo a VINS GOTIM D’OR SL, Ca Noguera, 14 Pol.Ind. Barcelonès. 08630. Abrera, e-mail: GOTIMDOR@VINSGOTIMDOR.COM.

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, VINS GOTIM D’OR SL es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.


Una altra informació d'interès sobre la nostra política de privacitat 

* Mesures de Seguretat

VINS GOTIM D’OR SL adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.


* Tractament de dades de menors


A l'empara del RGPD (UE) 2016/679 i de la EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com pot ser la inscripció en un fòrum, l'emplenament d'un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat de VINS GOTIM D’OR SL comprovar la veracitat de l'edat indicada per part del menor.


De la capacitat de consentiment atorgada als menors de més de 14 anys, s'exceptuen els supòsits en què la llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela per a la celebració de l'acte o negoci jurídic en el context del qual es recapta el consentiment per al tractament.


Per al tractament de dades de menors de 14 anys aquesta recollida de dades es realitzarà sempre sota l'exprés consentiment dels pares o tutors legals. * Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacida

Ocasionalment, VINS GOTIM D’OR SL podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Si us plau, verifiqui aquest apartat regularment per a consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera el poden afectar.

* Per què és necessari acceptar està Política de Protecció de Dades i de Privacitat?


Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris li proporciona d'una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que VINS GOTIM D’OR SL manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a Vostè com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l'enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l'inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s'usarà per als fins per als quals ens l'has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho. En qualsevol cas, hem d'advertir-li que una negativa per la seva part per a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si tens qualsevol pregunta en relació a aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de VINS GOTIM D’OR SL, si us plau, posi's en contacte amb l'empresa usant la direcció facilitada en l'apartat primer ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d'atendre't i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.


__________________________________________________

Legislació aplicable Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.


Som-hi!
Catàleg